Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

ข้อมูลกฎหมายฉบับย่อ LAWS

ประเทศออสเตรเลีย มี 8 รัฐ และทุกรัฐมีกฎหมายสำหรับงานบริการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงควรรู้เรื่องกฎหมายบ้างเพื่อช่วยในการเตรียมตัวให้เหมาะสมและ พร้อมสำหรับการทำงานที่ถูกต้องตามระบบกฎหมาย

Dowload this information in PDF format here

ข้อความสำหรับแผ่นปลิวกฎหมาย

กฎหมายอุตสาหกรรมทางเพศในออสเตรเลียแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐและมณฑล นอกจากนั้น กฎหมายว่าด้วยประเภทของงานบริการระหว่างรัฐก็ยังแตกต่างกันด้วย แผ่นข้อมูลนี้ให้คำบรรยายและบทสรุปสั้นๆ ของกฎหมายที่ใช้ในแต่ละรัฐสำหรับสถานบริการ สถานอาบอบนวด เอสคอร์ต ผู้ให้บริการตามท้องถนนและส่วนตัว และกฎหมายว่าด้วยงานบริการ เอชไอวี และการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ (เอสทีไอ)

ข้อมูลนี้จัดทำตามโครงการการเข้าเมืองนำร่องของสการ์เล็ท อะไลอันซ สำหรับบุคคลที่คิดจะเดินทางมายังหรือภายในออสเตรเลียเพื่อทำงานบริการ
หากต้องการทราบคำบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกฎหมายของแต่ละรัฐ โปรดไปที่เว็บไซต์ของสการ์เล็ท อะไลอันซที่
www.scarletalliance.org.au/laws/

อนึ่ง ออสเตรเลียยังมีกฎหมายสหพันธรัฐซึ่งครอบคลุมถึงการลักลอบค้ามนุษย์ การย้ายถิ่น และเงื่อนไขวีซ่า โปรดติดต่อโครงการเข้าเมืองนำร่องของสการ์เล็ท อะไลอันซ เพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)

งานบริการในสถานบริการ
งานบริการในสถานบริการไม่มีความผิดทางกฎหมายอาญา คนทำงานและลูกค้าที่มาใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

งานเอสคอร์ท
งานเอสคอร์ทไม่ว่าทำส่วนตัวหรือผ่านเอเย่นต์เป็นงานที่ถูกกฎหมาย และได้รับการควบคุมดูแลเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ เอเย่นต์เอสคอร์ทควรได้รับอนุญาตจากเทศบาลท้องถิ่นในการประกอบกิจการ

งานบริการแบบส่วนตัว
การทำงานบริการแบบส่วนตัวเป็นงานที่ถูกกฎหมาย แต่คำจำกัดความของสถานบริการนั้นรวมถึงการทำงานส่วนตัวคนเดียวที่บ้านด้วย ซึ่งหมายความว่ากฎหมายควบคุมดูแลสถานบริการมีผลบังคับใช้กับคนทำงานบริการส่วนตัวด้วย

งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน
งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนนเป็นงานที่ถูกกฎหมาย หากคุณไม่ยืนอยู่ในระยะที่มองเห็นโบสถ์ โรงเรียน บ้านที่อยู่อาศัย หรือโรงพยาบาล หากคุณอยู่ในรถยนต์บนถนน ก็ไม่ควรอยู่ใกล้ หรืออยู่ในระยะที่มองเห็นสถานที่ต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การที่ไม่มีใครมองเห็นคุณในรถยนต์ไม่ถือรวมอยู่ในที่นี้

ร้านนวด
ร้านนวดถือว่าเป็นสถานบริการเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้บริการแบบสอดใส่อวัยวะเพศ

เชื้อเอชไอวี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ งานบริการ
คนที่มีเชื้อเอชไอวีสามารถทำงานบริการ หรือว่าจ้างคนทำงานบริการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่จะต้องบอกคู่นอนทุกคนก่อนมีเซ็กส์ด้วย และคู่นอนของตนนั้นเต็มใจรับความเสี่ยง มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่แพร่เชื้อเอชไอวี ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือประมาท ซึ่งรวมถึงจำคุกด้วย

รัฐวิคตอเรีย (Victoria)

งานบริการในสถานบริการ
งานบริการ เป็นงานที่ถูกกฎหมายหากทำในสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน Business Licensing Authority (BLA) คุณจะถูกดำเนินคดีหากทำงานในสถานบริการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจาก BLA ลูกค้าก็จะถูกดำเนินคดีด้วย หากถูกจับได้ในสถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาต

งานเอสคอร์ท
งานเอสคอร์ทเป็นงานถูกกฎหมาย หากทำกับเอเย่นต์เอสคอร์ท ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน BLA แต่ถ้าทำงานไม่เกินสองคนสามารถทำงานเอสคอร์ทด้วยกันได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต แต่ต้องขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ที่ได้รับการยกเว้นในงานเอสคอร์ท” จากสำนักงาน BLA และแสดงหมายเลข PCA (Prostitution Control Actพระราชบัญญัติควบคุมการให้บริการทางเพศ) เมื่อลงประกาศโฆษณา

งานบริการแบบส่วนตัว
งานบริการส่วนตัวได้รับอนุญาตให้ทำได้แบบออกนอกสถานที่ (เอสคอร์ท) เท่านั้น หากทำงานด้วยกันไม่เกินสองคนสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต แต่ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ที่ได้รับการยกเว้นในงานบริการ” จากสำนักงาน BLA และต้องแสดงหมายเลข PCA เมื่อลงโฆษณา

งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน
การชักชวนหรือเสนอให้บริการในที่สาธารณะถือว่าผิดกฎหมาย

ร้านนวด
ร้านนวดที่เสนอบริการต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงาน Business Licensing Authority การลงโฆษณาห้ามใช้คำว่า “นวด” “พนักงานนวด” “บรรเทาอาการ” หรือ คำใดๆที่แสดงว่าคุณให้บริการนวด

เชื้อเอชไอวี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ งานบริการ
กฎหมายบังคับให้สถานบริการขอใบตรวจโรคจากคุณ เพื่อแสดงว่าคุณได้ไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนเริ่มทำงาน และตรวจโรคเดือนละครั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่ รวมถึงตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีทุกๆสามเดือน
ใบตรวจโรคไม่ควรแสดงผลการตรวจ คุณสามารถขอได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอผลการตรวจ โดยใส่ชื่อที่คุณใช้ทำงานได้ ใบตรวจโรคนี้ถือเป็นหลักฐานที่นำมาใช้แก้ต่างได้หากคุณถูกกล่าวหาว่าแพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คนที่มีเชื้อเอชไอวีจะทำงานบริการไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมาย แต่ว่าจ้างคนทำงานบริการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีการบัญญัติในกฎหมายว่าผู้มีเชื้อเอชไอวีต้องบอกคู่นอนทุกคนก่อนมีเซ็กส์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ใดแพร่เชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะตั้งใจหรือประมาทถือว่ากระทำผิดกฎหมาย การใช้ใบตรวจโรคเป็น “หลักฐานยืนยัน” ว่าคนคนนั้นไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเชื้อเอชไอวีถือว่าผิดกฎหมาย

รัฐควีนสแลนด์ (Queensland)

งานบริการในสถานบริการ
งานบริการเป็นงานถูกกฎหมายหากทำในสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน Prostitution Licensing Authority (PLA) คุณต้องมีหลักฐานแสดงว่าอายุมากกว่า 18 ปี แต่ทางสถานบริการไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวคุณ

งานเอสคอร์ท
งานเอสคอร์ทเป็นงานถูกกฎหมายหากทำแบบส่วนตัวลำพังคนเดียว ถ้าคุณลงโฆษณาให้บริการเอสคอร์ทเป็น “เพื่อนเที่ยว” แต่ให้บริการถือว่าทำผิดกฎหมาย และการทำงานกับเอเย่นต์เอสคอร์ทก็ถือว่าผิดกฎหมาย

งานบริการแบบส่วนตัว
การทำงานให้บริการที่บ้านหรือห้องเช่าเพียงคนเดียวถือว่าถูกกฎหมาย
หากทำงานสองคน หรือมีการเสนอแบบ “ขึ้นคู่” หรือจ้างพนักงานรีเซพชั่นถือว่าผิดกฎหมาย ตำรวจจากหน่วยเฉพาะกิจควบคุมการให้บริการทางเพศ (Prostitution Enforcement Task Force หรือ PETF) อาจล่อให้คุณติดกับดักโดยแกล้งทำเป็นลูกค้ามาขอบริการแบบ”ชึ้นคู่” หรือขอให้อมสดหรือมีเซ็กส์โดยไม่ใช้ถุงยาง
การลงโฆษณาต้องเป็นในรูปแบบที่สำนักงาน PLA กำหนด โดยดูได้ที่เว็บไซต์ www.pla.qld.gov.au

งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน
การชักชวนหรือเดินเตร่เพื่อเสนอให้บริการในที่สาธารณะ หรืออยู่ในระยะที่มองเห็น หรือได้ยินในที่สาธารณะถือว่าผิดกฎหมายทั้งตัวคุณและลูกค้า ตำรวจมีอำนาจสั่งให้เคลื่อนย้ายออกไปหากสงสัยว่าคุณกำลังยืนเรียกลูกค้าอยู่

ร้านนวด
ร้านนวดถือเป็นสถานบริการเช่นกัน

เชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ งานบริการ
คนที่มีเชื้อเอชไอวีทำงานบริการในสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมาย แต่ทำงานบริการแบบส่วนตัว หรือว่าจ้างคนทำงานบริการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
กฎหมายบังคับให้คุณตรวจสุขภาพทางเพศทุกๆสามเดือน โดยต้องได้รับการตรวจร่างกายทั้งภายนอกและภายในจากพยาบาลด้านสุขภาพทางเพศ, คุณต้องใช้ถุงยางและแผ่นแดมเวลาอมและร่วมเพศ การที่ลูกค้าขอให้อมและร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยางถือว่าทำผิดกฎหมาย
การใช้ใบตรวจโรคหรือผลตรวจทำให้ลูกค้าหลงเชื่อว่าคุณไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเชื้อเอชไอวี ถือว่าผิดกฎหมาย หากผู้ใดแพร่เชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่นโดยความตั้งใจถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ส่วนผู้แพร่เชื้อให้ผู้อื่นโดยความประมาทอาจถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายต่างๆอีกมากมาย

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia)

งานบริการในสถานบริการ
การเปิดสถานบริการถือว่าผิดกฎหมาย แต่ก็มีสถานบริการหลายแห่งเป็นที่รู้จักกันดี ส่วนงานบริการและทำงานในสถานบริการไม่ถือว่าผิดกฎหมาย

งานเอสคอร์ท
การทำเอสคอร์ทไม่ผิดกฎหมาย แต่การเปิดเอเย่นต์เอสคอร์ทผิดกฎหมาย

งานบริการแบบส่วนตัว
หากทำงานบริการที่บ้านโดยทำเพียงลำพังคนเดียวถือว่าไม่ผิดกฎหมาย

งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน
งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนนนั้นผิดกฎหมายทั้งคนทำงานและลูกค้าที่ใช้บริการ กฎหมายถือว่ามีความผิดและคุณก็ถูกดำเนินคดีได้โดยที่ไม่ต้องจับได้คาหนังคาเขา

คำเตือนให้เคลื่อนย้ายออกไป (Move-On Notices) และ คำสั่งจำกัดบริเวณ (Restraining Orders)
คำเตือนให้เคลื่อนย้ายออกไป เป็นการห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปในบริเวณที่กำหนดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากคุณฝ่าฝืนคำเตือนก็จะโดน คำสั่งจำกัดบริเวณ ห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปในบริเวณที่กำหนดเป็นเวลานานถึง 12 เดือน การฝ่าฝืนคำสั่งนี้อาจจะถูกปรับหรือถูกจำคุก

ร้านนวด
ตามกฎหมายแล้ว ไม่มีความแตกต่างระหว่างร้านนวดและสถานบริการ

เชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ งานบริการ
การให้บริการโดยไม่ใช้สิ่งป้องกันโรค (ถุงยางหรือแผ่นแดม) ถือว่ามีความผิด ค่าปรับ 5,000 ดอลล่าร์

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia)

งานบริการในสถานบริการ
การทำงานบริการในสถานบริการนั้นผิดกฎหมาย

งานเอสคอร์ท
ไม่มีบทกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานเอสคอร์ท

งานบริการแบบส่วนตัว
บ้าน และ/หรือร้านที่ใช้ให้บริการ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นสถานบริการจริง ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าห้องในโรงแรมเป็นสถานบริการ และไม่มีบทกฎหมายที่เกี่ยวโยงกับการให้บริการที่บ้านของลูกค้า

งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน
การชักชวนหรือเดินเตร่เพื่อเสนอให้บริการในที่สาธารณะถือว่าผิดกฎหมาย มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด อีกทั้งเงื่อนไขในการประกันตัวก็จะเคร่งครัดมาก หากคุณถูกจับตัว

ร้านนวด
ร้านนวดที่ให้บริการถูกควบคุมโดยกฎหมายประเภทเดียวกันกับสถานบริการ

เชื้อเอชไอวี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ งานบริการ
กฎหมายไม่ได้ห้ามคนที่มีเชื้อเอชไอวีทำงานบริการ หรือว่าจ้างคนทำงานบริการ อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ใช้ถุงยาง หรือบังคับให้ตรวจโรค หรือจดทะเบียนคนทำงานบริการ และไม่มีการบังคับให้ต้องเปิดเผยว่าตนเองมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รัฐแทสมาเนีย (Tasmania)

งานบริการในสถานบริการ
สถานบริการนั้นผิดกฎหมาย และลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานบริการก็มีความผิดทางอาญา

งานเอสคอร์ท
การทำงานเอสคอร์ทด้วยกันเพียงสองคน (จำนวนสูงสุด) ถูกอนุญาตให้ทำได้

งานบริการแบบส่วนตัว
ทำงานด้วยกันไม่เกินสองคนโดยให้บริการที่บ้าน ห้องเช่า หรือโรงแรมได้ไม่ผิดกฎหมาย ตราบใดที่ไม่มีใครเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างใคร

งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน
การชักชวนหรือเดินเตร่เพื่อเสนอ หรือซื้อบริการในที่สาธารณะถือว่าผิดกฎหมาย กฎหมายมีผลบังคับทั้งคนทำงานบริการและลูกค้า

ร้านนวด
ร้านนวดถือเป็นสถานบริการเช่นเดียวกัน และหากในร้านมีคนทำงานบริการเกินกว่าสองคนถือว่าผิดกฎหมาย

เชื้อเอชไอวี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ งานบริการ
ทั้งคุณและลูกค้าต้องใช้ถุงยางและต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี
ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีต้องใช้วิธีป้องกันการแพร่ของโรคทุกวิถีทาง ต้องบอกคู่นอนทุกคนก่อนมีเซ็กส์ หากแพร่เชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่นไม่ว่าจะโดยความตั้งใจหรือว่าประมาทถือว่ามีความผิด ยกเว้นว่าคู่นอนเต็มใจรับความเสี่ยง

ออสเตรเลียน แคปปิตอล เทอร์ริทอรี (Australian Capital Territory)

งานบริการในสถานบริการ
ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปทำงานในสถานบริการที่อยู่ในบริเวณที่กำหนด (ใน Fyshwick หรือ Mitchell) ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน Office of Regulatory Services หรือที่เว็บไซต์ http://www.ors.act.gov.au/BIL/WebPages/Industries/brothels.html ลูกค้าต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

งานเอสคอร์ท
กฎหมายควบคุมสถานบริการมีผลบังคับใช้กับงานเอสคอร์ทเช่นกัน เว้นแต่ไม่มีการกำหนดพื้นที่ในการทำงาน สถานบริการบางแห่งและคนทำงานส่วนตัวบางคนจึงให้บริการเอสคอร์ทกัน

งานบริการแบบส่วนตัว
คุณสามารถทำงานบริการคนเดียวโดยให้บริการที่บ้านหรือเอสคอร์ทได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องขึ้นทะเบียนเป็นคนทำงานบริการแบบส่วนตัวกับสำนักงาน Office of Fair Trading (เสียค่าธรรมเนียม)
หากมีคนทำงานบริการมากกว่าสองคนขึ้นไปในสถานที่ทำงาน กฎหมายถือว่าสถานที่นั้นเป็นสถานบริการ

งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน
งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนนถือว่าผิดกฎหมาย การชักชวนหรือเสนอให้บริการในที่สาธารณะก็ถือว่าผิดกฎหมาย

ร้านนวด
ร้านนวดที่ให้บริการเซ็กส์ถือว่าเป็นสถานบริการ และควบคุมโดยกฎหมายเดียวกันกับสถานบริการ

เชื้อเอชไอวี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ งานบริการ
กฎหมายห้ามผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ทำงานบริการ หรือว่าจ้างคนทำงานบริการ แต่ไม่มีการบังคับให้ต้องบอกคู่นอนว่ามีเชื้อเอชไอวี อย่างไรก็ตามหากผู้ใดแพร่เชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่นไม่ว่าจะตั้งใจหรือประมาทอาจถูกดำเนินคดีโทษฐานทำร้ายร่างกาย
คุณไม่จำเป็นต้องไปตรวจเลือดและตรวจโรคเป็นประจำ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของสถานบริการบางแห่งอาจกำหนดให้คุณต้องไปรับการตรวจโรค เจ้าของสถานบริการหรือเอเย่นต์เอสคอร์ทจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าคนทำงานบริการได้หยุดงานหากมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เจ้าของร้านจะถูกปรับหากไม่เคร่งครัดในการให้ใช้ถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หรือขัดขวางการใช้ถุงยาง
ทั้งคนทำงานและลูกค้าจะถูกปรับหากไม่ใช้ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางปาก ก้น หรือช่องคลอด

นอร์ทเธิร์น เทอริทอรี่ (Northern Territory)

งานบริการในสถานบริการ
สถานบริการนั้นผิดกฎหมาย และสถานที่ใช้สำหรับให้บริการที่ไม่ใช่โรงแรมถือว่าเป็นสถานบริการ

งานเอสคอร์ท
เอเย่นต์เอสคอร์ทที่มีใบอนุญาตจากสำนักงาน Licensing Commission ถือว่าถูกกฎหมาย
เจ้าของร้านจะต้องยื่นขอใบรับรองให้กับคนทำงานบริการทุกคนที่จ้างไว้ ในการออกใบรับรองให้นั้นจะมีการตรวจประวัติจากตำรวจก่อน ซึ่งใบรับรองอาจไม่ผ่านหากคุณเคยถูกดำเนินคดีใดใดที่ทำให้ขาดคุณสมบัติ รวมถึง การใช้ยาเสพติด และ/หรือข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายหรือข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย ข้อมูลนี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ที่กรมตำรวจของเขตปกครองอิสระนอร์ธเธิร์น เทอริทอรี่ และอาจถูกเรียกใช้เมื่อมีหมายเรียกจากศาล, เมื่อคุณถูกดำเนินคดี หรือเมื่อมีการตรวจเช็คประวัติด้านอาชญากรรม ข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะไม่ถูกลบออกแม้ว่าคุณจะหยุดทำงานแล้วก็ตาม

งานบริการแบบส่วนตัว
คุณทำงานคนเดียวโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ผิดกฎหมายได้ แต่ต้องทำงานในรูปแบบเอสคอร์ท อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถทำงานกับคนอื่น ไม่ว่า คนทำงานบริการด้วยกัน คนขับรถ หรือรีเซพชั่น การทำงานบริการที่บ้านนั้นผิดกฎหมายเพราะกฎหมายจะถือว่าบ้านเป็นสถานบริการ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการนำกฎหมายนี้มาดำเนินคดีกับคนทำงานบริการ

งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน
การชักชวน เดินเตร่ หรือเสนอขาย “บริการ” ในที่สาธารณะถือว่าผิดกฎหมาย การเดินเตร่ในที่สาธารณะเพื่อชักชวนผู้ใดให้ “บริการ” ก็ถือว่าผิดกฎหมาย

ร้านนวด
ร้านนวดถือว่าเป็นสถานบริการ ดังนั้นถือว่าผิดกฎหมาย

เชื้อเอชไอวี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ งานบริการ
ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีทำงานบริการ หรือว่าจ้างคนทำงานบริการได้ไม่ผิดกฎหมาย และไม่มีการบังคับให้ต้องบอกคู่นอนว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวี แต่หากผู้ใดแพร่เชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่นโดยความตั้งใจถือว่ากระทำผิดกฎหมาย การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยอาจถือว่าเป็นความตั้งใจแพร่เชื้อโรคได้
คุณและเอเย่นต์เอสคอร์ทต้องไม่ใช้การตรวจโรคเป็นข้ออ้างทำให้ลูกค้าเชื่อว่าคุณไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเชื้อเอชไอวี

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 5/2553